BI Competency Center

Vrijwel alle organisaties vinden managementinformatie erg belangrijk. En produceren daarom ook steeds meer managementinformatie. Maar hoe effectief ondersteunt die informatie het management bij het nemen van beslissingen? Helaas vaak onvoldoende. Een goede organisatie van de managementinformatievoorziening biedt soelaas.

“Maar wij hebben de managementinformatievoorziening al goed georganiseerd” horen wij vaak. “Wij hebben specialisten die elke dag controleren of het data warehouse goed is ververst, wij hebben mensen die nieuwe rapportages maken wanneer het management daarom vraagt, en onze afdeling control analyseert de cijfers en rapporteert de uitkomsten aan het management.”

Een goede organisatie van de managementinformatievoorziening betekent echter meer. Betekent dat kennis van de organisatie, haar processen en analyse samenkomt met kennis van ICT en BI. Dat ICT verder kijkt dan het opleveren van de BI producten, en dat de business echt begrijpt hoe BI haar besluitvorming optimaal kan ondersteunen. Een goed ingericht Business Intelligence Competency Center (BICC) voorziet hierin, en zorgt dat BI aantoonbaar bijdraagt aan de realisatie van uw organisatiedoelstellingen.

BIConsult helpt uw organisatie uw BICC zodanig in te richten dat u optimaal rendement uit uw BI investeringen haalt.