BI & Datawarehousing

“Betere resultaten door betere informatievoorziening”

Iedere organisatie heeft wel zoiets als een missie en een strategie. Maar hoeveel organisaties kunnen zeggen dat hun management rapportage aansluit bij hun strategie? Laat staan dat hun BI bijdraagt aan de herformulering van die strategie? En hoeveel tijd zijn beslissers kwijt om dié informatie te vergaren die nodig is om goed onderbouwde beslissingen te nemen? Hoeveel tijd kost het ICT of de afdeling Control om informatie aan beslissers ter beschikking te stellen? En is die informatie dan gegarandeerd betrouwbaar?

Kortom, betrouwbare informatie is van levensbelang voor organisaties bij het uitvoeren van hun dagelijkse processen en het nemen van strategische beslissingen. Organisaties moeten steeds meer presteren, en op steeds efficiëntere wijze. Beschikbaarheid van bedrijfskritieke informatie, tijdig, in het juiste formaat en bij de juiste persoon is daarom cruciaal.

BIConsult helpt uw organisatie bij het vertalen van bedrijfsprocessen en bedrijfsstrategie naar informatiebehoeften. Wij helpen u de kloof te overbruggen tussen de enorme hoeveelheid beschikbare gegevens en beslissingondersteunende informatie. Wij richten hiertoe pragmatische en flexibele business Intelligence instrumenten in zoals dashboards, planning- en rapportageomgevingen en data warehouses, en zien daarbij techniek als een hulpmiddel, nooit als een doel.

Cruciaal voor het succes van ieder BI project is de betrokkenheid van de organisatie. Onze ervaren consultants betrekken de klant intensief bij iedere stap in het proces, en zorgen voor regelmatige oplevering van tussenresultaten. Zo houdt u als klant niet alleen grip op het proces, maar heeft u ook de zekerheid dat het resultaat aansluit bij de behoeften van uw organisatie. En zorgen wij dat u krijgt waar u ons voor heeft gevraagd: betere resultaten voor uw organisatie!