THN en MVO

The Human Network staat middenin de samenleving en wil daar graag een gewaardeerd onderdeel van zijn. Dat doen we primair omdat we dat zelf willen. Maar we doen het ook omdat onze stakeholders het willen: onze klanten, onze medewerkers, onze leveranciers en ook andere partijen in onze omgeving (bijvoorbeeld de overheid) willen het.

Ons uitgangspunt is: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Wij geloven in het goed behandelen van anderen en geloven dat wij op onze beurt dan ook weer goed worden behandeld. Meer concreet uitgewerkt komt dit op het volgende neer:

Goed behandelen van klanten. Wij leveren kwaliteit voor een nette prijs. Wij zullen nooit misbruik maken van de omstandigheden. Wij zullen de klanten geen producten of diensten leveren die voor hen niets toevoegen. Eventuele disputen of conflicten zullen we altijd netjes oplossen.
Goed behandelen van leveranciers. Wij zien leveranciers als belangrijke partners. Zij krijgen een nette prijs en een nette betalingstermijn. Natuurlijk behandelen we leveranciers met respect.
Goed behandelen van onze medewerkers. Wij zijn een integere werkgever die op een correcte wijze met de medewerkers omgaat.
Goed behandelen van de omgeving. Wij leveren onze bijdrage aan de maatschappij, betalen onze belastingen, houden ons aan de wet, etc.

Zorg voor het milieu. Wij werken aan het vergroenen van ons wagenpark en aan het verminderen van de CO2 uitstoot van de verwarmingsinstallatie van ons kantoor. In ons bedrijfsrestaurant worden biologische producten geserveerd.
Ondersteuning van initiatieven. Daar waar medewerkers initiatieven ontwikkelen op het gebied van MVO, ondersteunen wij die.