Vincent van Tongeren
Vincent van Tongeren

mijn contactgegevens

030-890 5415
office@plustalent.nl

Interim Manager

Ruim 10 jaar ben ik als interim manager in het beroepsonderwijs actief, in de rol van opleidingsmanager en clustermanager in het HBO. Ik ben in mijn kracht als ik de organisatie en de mensen daarbinnen naar een volgende fase kan laten  groeien. Bij te maken veranderslagen verbind ik de harde kant van de structuur en processen met de mensen.  Ofwel, organisatieverandering hand in hand met cultuurverandering.

Persoonlijk advies van Vincent

Kennis delen, elkaar inspireren, nieuwsgierig zijn, op zoek blijven naar wat de beste kwaliteit is, innoveren en verbinden van onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. Dat is waar het om gaat in het onderwijs!