Maatwerk en leidinggeven

Wij opereren als interim-manager onderwijs op strategisch, tactisch en operationeel niveau in het beroepsonderwijs.

Wij zijn ervaren onderwijsprofessionals en verbinden ons met de context en de mensen. Dit doen wij vanuit onderwijskundig leiderschap.

 
 

Maatwerk en analyseren

Wij maken een snelle analyse van de organisatie en van de kwaliteit van het onderwijs. Brengen de knelpunten in kaart en gaan hiermee aan de slag.

We volgen nauwlettend  de inhoudelijke ontwikkelingen  in het HBO, MBO en VMBO.

 

Maatwerk en implementatie

Wij voeren de gewenste verandering door en verankeren deze in de bestaande structuur.

Wij doen dit door het inzetten van onze stevige persoonlijkheid, visie, vakkennis, verandervermogen en eigen netwerk.

 

Ambitie voor een excellente leeromgeving

Wij vinden dat elk talent een uitdagende leeromgeving verdient waarin ook aandacht is voor vaardigheden van de 21e eeuw: motivatie, communicatie, creativiteit, probleemoplossend vermogen, productiviteit, zelfregulering en prestaties.

 

Interim-managers als:

-Instituutsdirecteur
-Clusterdirecteur
-Locatiedirecteur
-Afdelingsmanager/ teamleider
-Verandermanager
-Programmamanager
-Kwartiermaker
-Coach onderwijskundig leiderschap van manager of directeur
 

 

Missie en visie

De interim-managers van PlusTalent Onderwijs Management leggen een stevig fundament en bouwen mee aan de toekomst van onderwijsorganisaties.

Wij vinden dat elk talent een excellente leeromgeving verdient die uitdaagt en verbindt.