Project Management Office

Door de toenemende complexiteit van projectmatig werken realiseren veel organisaties zich, dat de ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s steeds belangrijker wordt en een professionele benadering vergt. De Project Management Office (PMO) dient zich hierbij te ontwikkelen tot een programmaonderdeel, dat een centraal georganiseerde structuur biedt voor ondersteuning van project-, programma en portfoliomanagement.

Dit door het uitdragen, ontwikkelen en beheren van de projectprocessen, tools & templates en bijbehorende middelen. Daarnaast neemt de PMO de rapportages voor haar rekening. Rapportages voor de project managers, maar ook voor het algehele management. Een professioneel PMO kan zich ook bezig houden met opleiding van de projectmanagers, documentatie, auditing, toolselecties, processen, etc. Een PMO kan de programmamanager ondersteunen in de volgende werkgebieden:

Resourcemanagement
Rapporteren
Project financien
Document- en configurationmanagement
Risico- en issuemanagement
Communicatie
Planning
Quality Assurance
Kennismanagement
Stakeholdermanagement
Change- en scopemanagement
Benefitmanagement

De mate van invulling van de werkgebieden is afhankelijk van de behoefte van de projectorganisatie en het niveau waarbinnen het PMO werkzaam is; strategisch, tactisch of operationeel. En in welke functie; portfolio, programma, project of centraal PMO.

 

project management officer (lead)

In de rol van Project Management Officer (PMO) (Lead) draag je de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en effectiviteit van jouw PMO team. Je ontwikkelt, implementeert en borgt het PMO. Je adviseert het programmamanagement over de performance van het PMO en houdt toezicht op de projectscope, het budget en deliverables.