Project Support Officer

De Project Support Officer (PSO) fungeert als ondersteuner van de programmamanager. De PSO ondersteunt administratief en organisatorisch en heeft verstand van de projectorganisaties. Tevens ondersteunt de PSO een project, programma of portfolio op operationeel niveau. De PSO levert o.a. ondersteuning op het gebied van planning, rapportage en projectfinanciën. De PSO draagt zorg voor de uitvoering van deze werkgebieden, registreert, signaleert en escaleert indien noodzakelijk. Tevens is de PSO verantwoordelijk voor een adequate informatievoorzienig.

Binnen het programma houdt je je onder andere bezig met:

• Het inrichten en bijhouden van een projectadministratie;

• Het inrichten van de projectprocessen op basis van interne richtlijnen;

• Het leveren van kwalitatieve ondersteuning aan het project / de projecten;

• Het uitvoeren van een groot aantal taken in het project;

• Het assisteren van de projectmanager in algemene zin.
 

project management office

Door de toenemende complexiteit van projectmatig werken realiseren veel organisaties zich, dat de ondersteuning van projecten, programma’s en portfolio’s steeds belangrijker wordt en een professionele benadering vergt