Coördinatie, Management en Consultancy

Testcoördinatie

Veelal zijn onze opdrachten in teamverband, waarbij vaak in groepen, testers aan een opdracht werken voor de klant. Om er voor te zorgen dat deze teams op de juiste momenten de juiste zaken doen, zijn testcoördinatoren nodig. De coördinatie van testen is dus essentieel om efficiënt gebruik te maken van de testers. Hoe vervelend is het niet als testers moeten wachten op andere testers. Veelal zullen onze specialisten dit zelfstandig aangeven zodra er een risico is op verspilling van resources omdat ze op de juiste momenten van zich laten horen en verantwoordelijkheid durven nemen. Dit komt omdat al onze specialisten zijn getraind in testcoördinatie. Niet altijd is test coördinatie nodig bij een opdracht, maar we zien dat indien men als coördinator kan functioneren, de communicatie vaak beter verloopt binnen het team. De harde test skills gaan bij onze specialisten dan ook hand in hand met de soft skills.

 

Testmanagement

Wanneer er aan een test opdracht wordt gewerkt in een multidisciplinair project, programma of teststraat, dan is de inzet van een testmanager aan te bevelen. Dit zijn breed geschoolde specialisten die kennis hebben van bedrijfsprocessen en managementverantwoordelijkheden. Testmanagers hebben hun sporen al verdiend in het bedrijfsleven of de overheid in diverse functies, maar hebben een passie voor het testvak. Het zijn breed geschoolde specialisten die dus ook kennis hebben van bedrijfsprocessen en management-verantwoordelijkheden. Zij kunnen een teststrategie ontwikkelen, bouwen een testafdeling op, geven leiding aan testcoördinatoren en coachen testers. Daarnaast zullen ze op de juiste wijze verantwoording afleggen over de testactiviteiten, of aanbevelingen doen om verbeteringen door te voeren. Maar vanwege hun passie voor testen, zullen ze ook niet schromen om tijdens drukte mee te helpen de schouders eronder te zetten.

 

Test consultancy:

Testen is een vak dat nergens op school onderwezen wordt. Het testvak wordt geleerd door te leren van andere professionals en dan zelf in de praktijk er mee aan de slag te gaan. Wanneer je eenmaal leeft voor testen en kwaliteit, dan wil je ook je kennis en kunde inzetten om bij anderen het testen te professionaliseren. Hiervoor is een jarenlange ervaring en kennis nodig. Wanneer je zelf hebt leren vallen en opstaan, dan kun je anderen pas helpen. Onze specialisten hebben deze ervaringen en kunnen daarmee waardevolle assessments ter plaatse uitvoeren en verbeteringen voorstellen. TMM en TPI zijn hiervoor standaarden, maar onze specialisten blijken vooral op maat gesneden verbeteringen voor te stellen. Ten slotte is elke situatie anders en vraagt om een unieke op maat gesneden verbetering.