Testen, een vak apart

Het laten uitvoeren van testen is waarschijnlijk het eerste waar u behoefte aan heeft. Dit dient op de voor u belangrijke applicaties en systemen te gebeuren. Soms zijn testen nodig op custom-made of off-the-shelf programma’s of in een combinatie hiervan. In ieder geval zoekt u mensen die in staat zijn om een applicatie met bijbehorende documenten snel te doorgronden. Onze specialisten zijn ingezet in alle branches van Nederland en hebben met vele applicaties en systemen leren werken. Veelal is directe kennis aanwezig, of hebben de specialisten in soortgelijke applicaties of systemen al getest. Maar voor u is het vooral belangrijk dat onze specialisten snel inzetbaar zijn in uw situatie. Onze breed georiënteerde mensen weten dat dit van ze verwacht wordt, en vinden hier ook mede de voldoening in.

Testen is verder een vak op zich. Ondanks het feit dat al in de jaren 90 het vak als tester is geprofessionaliseerd, lijken nog steeds ontwikkelaars of ongetrainde gebruikers deze rol in te vullen, met als gevolg dat testen niet serieus wordt genomen, omdat het te weinig oplevert. Ontwikkelaars die testen zijn kwaliteitscontroleurs van hun eigen werk, wat niet alleen in de ICT, maar in bijna iedere branche niet leidt tot de gewenste kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast geldt voor de gebruikers veelal dat ze de testwerkzaamheden naast de gewone dagelijkse taken uitvoeren, zonder focus en vakexpertise.

the human network

Geeft 400 topprofessionals binnen 15 autonome bedrijven de ruimte zich te ontwikkelen in nichemarkten en onze klanten te ondersteunen in specialistische advies- en capaciteitsvraagstukken.