Aanmelden TriamFloat congres 2016

3 november a.s. is het TriamFloat-congres. Het thema is dit jaar Motivatie voor leren.

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Daniel Pink benaderen we motivatie vanuit 3 optieken: Ambacht en meesterschap; eigen belang en of zingeving; autonomie, ook als leren moet. Natuurlijk zorgen we ook voor ‘tegengeluid’ op het congres waaruit zal blijken dat er inmiddels ook andere theorieën veel aanhang kennen. We zijn onafhankelijk en dat geeft ons de ruimte en de plicht om het thema vanuit verschillende hoeken te benaderen.

Voor alle drie de sub-onderwerpen trekken we een externe spreker/ workshopleider aan die in een uur een subgroep gaat leiden. Aansluitend willen we met TriamFloat consultants over dezelfde onderwerpen een vervolg van een uur geven. Zij zullen met klanten en real life casussen aan de slag gaan en een aanvulling op het eerste uur verzorgen.

In aanloop naar het congres zal er steeds meer bekend worden over sprekers en het programma. Wel kunnen we onderstaande namen al prijsgeven. De ontvangst in Utrecht is om 13 uur en we sluiten af met een congresborrel.
 

Teun de Nooijer heeft er zin in. En hoe gemotiveerd ben jij?

Noteer in je agenda
3 november 2016
Congres TriamFloat

Teun de Nooijer, drie jaar lang Wereld Hockeyer van het Jaar, weet alles van talentontwikkeling en motivatie. Dat geldt ook voor prof. Rob Martens van de
Open Universiteit. Zij zijn de topsprekers van ons congres ‘Motivatie voor Leren’. 
De uitnodiging volgt binnenkort.

Meld mij aan