Arbeidsovereenkomsten & arbeidsvoorwaarden

TriamFloat  is permanent op zoek naar getalenteerde, gedreven opleidingskundige professionals. Wij bieden onze professionals een inspirerende organisatie om voor te werken met uitdagende opdrachten, veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, een goede beloning en plezier in het werk. Kortom, een ‘thuis’ om trots op te zijn.

TriamFloat maakt gebruik van drie verschillende contractvormen die aansluiten op de ervaring van onze professionals.

Vast dienstverband
Voor professionals in de eerste zes jaar van hun loopbaan kiezen we doorgaans voor een arbeidsovereenkomst waarbij het inkomen vast is met daarnaast een variabele component of een dertiende maand.  In deze fase nemen jouw kennis en vaardigheden in het algemeen snel toe wat tot uiting komt in salarisstijging en variabele beloning.

Midlance constructie
Voor iedere professional die de zekerheid van een dienstverband wil en de vrijheid van een ondernemer biedt ons midlance model de perfecte balans. In een vast dienstverband voor onbepaalde tijd geniet je van alle rechten die elke werknemer in Nederland heeft. Je salaris is 70% van de omzet van je opdracht. Behalve verzekerd zijn van inkomen bij ziekte of geen opdracht maak je ook deel uit van een professionele organisatie waar 'het gewoon goed geregeld is'. En dat in combinatie met de vrijheid van ondernemen.

 FreeFloater
Wij werken met een schil van freelancers (FreeFloaters) die meer zijn dan gewoon een leverancier. Wij zorgen voor hen en zij zorgen ook weer voor ons. Dat gaat verder dan alleen het uitvoeren van de opdracht. Het gaat ook om het versterken van elkaars netwerk en het op peil houden van kennis en vaardigheden. Je bent welkom op onze masterclasses en themabijeenkomsten.