Werkwijze

Maatwerkoplossingen

We streven naar doordachte maatwerkoplossingen. Onze oplossingen zijn afgestemd op uw situatie, vaak verrassend én toepasbaar.

De juiste mensen op de juiste plaats

We zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats. We zetten uitsluitend consultants in die met hun expertise en persoonlijkheid geknipt zijn voor de job. Een goede klik is de basis van ons werk.

Het beste resultaat

We stellen u kritische vragen om het beste resultaat te bereiken. We blijven altijd vriendelijk, maar vragen door als dit nodig is om tot een goed resultaat te komen.

Je blijft onafhankelijk

Onze expertise staat in dienst van u, zodat u onafhankelijk blijft. We dragen zorgvuldig onze kennis over. Door ons in te zetten, investeert u in uw eigen expertise.

Open en direct

We communiceren open en direct. We ontvangen graag feedback. Zo leren we zelf ook.

Voor ons telt alleen uw einddoel

Hoeveel passie we ook hebben voor ons vak, we verliezen uw organisatiedoelen nooit uit het oog. Onze consultants en hun werk voelen daardoor eigen.

Detachering

Wij zijn gewend om voor korte of langere periode aan opdrachtgevers verbonden te zijn. Zo kun je ons inzetten tijdens het vervangen van een langdurig verlof of zwangerschapsverlof, maar zijn wij ook gewend om aan  langdurige projecten te werken. Onze professionals zijn gewend om over alle branches multifunctioneel inzetbaar te zijn. Grote projecten of specifieke vakinhoudelijke functies vangen wij graag voor je op. Van opleidingsadviseur tot hoofd Opleidingen, van projectleider tot ontwerper/ontwikkelaar, van toetsdeskunige tot examinator en van onderzoeker tot trainer/coach; wij kunnen deze vraagstukken op detacheringsbasis voor je invullen.

Projecten

Oplossingen in leren en ontwikkelen worden veelal in een projectvorm opgepakt. Wij kunnen hierbij ondersteunen door de rol van projectleider op ons te nemen. Heb je zelf al een goede projectleider, maar mis je inhoudelijke opleidingskundige capaciteit om meters te maken? Ook daar helpen wij graag in mee. Wij zorgen voor een gedegen en goed onderbouwd projectplan, waarin wij voorafgaand aan de opdracht inzichtelijk maken hoe lang de doorlooptijd is en wat de investering wordt.