Diensten

De dienstverlening van TriamFloat is onder te verdelen in drie verschillende expertisegebieden die wij aanbieden, namelijk:

Ontwerp & Ontwikkeling

•     Ontwerpen en ontwikkelen van Academies en leerlijnen
•     Ontwerp en ontwikkelen van leertrajecten en curricula op maat.
•     Ontwerp en ontwikkelen  van o.a. Traineeships en MD-trajecten.
•     Ontwerp  en ontwikkelen van Talentontwikkelprogramma's.
•     Ontwikkeling van leermiddelen en toetsen.
•     Projectleiding van ontwerp- en ontwikkeltrajecten.
•     Effectmeting van leerinterventies.

Beleid & Onderzoek

•     Formulering van strategisch opleidingsbeleid.
•     Formulering van een visie op Leren.
•     Formulering van een Leerstrategie.
•     Uitvoering opleidingsbehoefteonderzoek en evaluatieonderzoek.
•     Uitvoering werkveldonderzoek.

Opleidings- & Organisatieadvies

•     Detachering van opleidingsadviseurs en hoofden Opleidingen.
•     Implementatie van nieuwe vormen van (e)-leren en (e)-toetsen.
•     Begeleiding van verandertrajecten en kwaliteitszorgtrajecten.
•     Coaching en training van docenten.
•     Coaching en training van opleidingsadviseurs.
•     Positioneren en Professionaliseren van Leren (PPL).
•     Opzetten en implementatie van beleid op effectmeting.

Tribune

TriamFloat draagt 'samen leren groeien' uit, daarom organiseren wij regelmatig Klant Tribunes. Tijdens de Tribune brengt je geheel vrijblijvend een vraagstuk of case in en denken onze consultants met je mee. Je hebt dan gegarandeerd een geinteresseerd publiek dat samen met jou op zoek gaat naar passende oplossingen en nieuwe enthousiaste ideeën!