SAP Project Management

Hoe lastig is het om SAP te implementeren? Onze ervaren projectmanagers kennen de valkuilen. Ze kunnen goed omgaan met het spanningsveld dat we binnen projecten tegenkomen; de "duivelsdriehoek" die gevormd wordt door tijd, geld en kwaliteit. Maar ze voegen een extra dimensie toe: ze hebben zelf jarenlang als functioneel - en/of business consultant met beide benen in de modder gestaan! En weten daarom als geen ander waar je op welk moment aan moet denken om te voorkomen dat projecten uit planning of budget lopen en daarbij de risico's zoveel mogelijk te beperken.

De aanpak van onze projectmanagers is gestoeld op de volgende principes:

SAP is slechts een middel, geen doel!

De SAP applicatie moet uw business ondersteunen in het meer en beter haar werkzaamheden uit te voeren, zonder zich te hoeven vermoeien met allerlei bijkomende zaken, die alleen maar energie vreten en niets opleveren!

Eerst denken dan doen

Wat willen we veranderen? Zijn de doelstellingen en acceptatie criteria helder? Kunnen we dit waarmaken?

Doe het goed of doe het niet

Wees voorzichtig met het sluiten van compromissen. De praktijk is dat implementaties staan en vallen met het maken van heldere keuzes en vasthouden aan de scope. Onze projectmanagers kennen het klappen van de zweep en faciliteren dit proces.

Voldoende draagvlak en goed verwachtingsmanagement zijn cruciaal voor het slagen van uw project

Het management moet de buitenwereld overtuigen van het feit dat ze erachter staan en dus kleur bekennen. Laten we elkaar niet voor de gek moeten houden: SAP implementeren is geen technisch trucje, maar een organisatorisch veranderingstraject. Dat vraagt veel van alle geledingen in een organisatie!

If you fail to plan, you plan to fail

Zonder een doordachte aanpak en overzicht van activiteiten uitgezet in de tijd zijn we nergens. Oftewel: Als je niet weet waar je heen wilt zul je er ook nooit komen.

Implementeren is de eerste stap, beheren is wat lastiger

Omdat onze projectmanagers met een been in de implementatie en het andere in beheer staan weten ze hoe belangrijk het is om toekomstvaste oplossingen te bedenken die bovendien goed te beheren zijn. Dat betekent dat ze in hun implementatie aanpak voldoende tijd inbouwen voor het betrekken van beheerfunctionarissen en een aanpak hanteren om een geruisloze overdracht naar beheer te realiseren. Het borgen van beheeraspecten begint al bij de start van de implementatie. TCO calculaties tonen aan dat ook vandaag de dag zo'n 60-80% van de kosten gedurende de gehele lifecycle van een ERP systeem gaan zitten in het beheer en onderhouden ervan!