SAP Quality Assurance

Quality Assurance (of Audit) services zijn bedoeld om over de schouders van de leverancier die de implementatie verzorgt mee te kijken, om zowel de aanpak als de opgeleverde producten te beoordelen. Een en ander staat en valt uiteraard met het vertrouwen dat we bij de start van een nieuw project naar elkaar toe uitspreken, om datgene te doen wat belangrijk is voor de klant, en de wil om samen te werken en elkaar scherp te houden.

De controle op ICT-projecten is vaak slecht geregeld. Het getuigt van goed opdrachtgeverschap om een volledig onafhankelijke partij toezicht op de uitvoering van het project te laten houden. De vakbladen staan er vol mee: Veel projecten mislukken door gebrek aan controle over tijd, geld en kwaliteit.

Door XAPConsult te vragen de vinger aan de pols te houden voorkomt u het probleem van 'meerdere petten' en krijgt u een objectief en onafhankelijk advies betreffende uw project. Onze aandacht gaat primair uit naar functionele zaken en -productcontroles (formuleren acceptatiecriteria, integratie- en acceptatietesten, acceptatieprotocol, overdracht aan beheer), maar desgewenst doen we ook een technische productcontrole (beoordelen ontwerp, beoordelen maatwerk programmering, voorbereiding en coördinatie performance en stresstesten, etcetera)

XAPConsult heeft inmiddels dusdanig veel implementatie- en vernieuwings-trajecten meegemaakt dat we weten hoe cruciaal bepaalde voorzorgsmaatregelen en een formeel acceptatieprotocol van producten kunnen zijn. Wij behoeden u voor het maken van grote misstappen en houden alle bij het implementatietraject betrokken partijen scherp!