SAP Service Management

Onze Service Managers zijn getraind in het effectief en efficiënt beheren en beheersen van de kwaliteit van de dienstverlening rondom SAP.

Wij focussen niet alleen op de Total Cost of Ownership (TCO) van uw SAP applicatie, maar ook op de TBO (Total Benefits of Ownership). Onze insteek is dus altijd: hoe kunnen we de toegevoegde waarde van SAP voor uw organisatie verhogen? Het gaat overigens niet slechts om de applicatie, maar ook (of misschien wel met name) om de diensten, consultants en beheerfunctionarissen daar omheen.

Onze Service managers werken in de praktijk veelal op basis van een mix van ITIL, ASL en BiSL, maar we sluiten graag aan bij uw standaards.

Regisseurs in outsourcing

De XAPConsult transitie managers kenmerken zich door heel snel te kunnen doorgronden wat enerzijds de "current mode of operation" van uw organisatie is en anderzijds door actief te kunnen participeren in het bepalen van de "future mode of operation", teneinde u en uw bedrijf zo snel en efficiënt mogelijk van de ene naar de andere omgeving te brengen.

We hebben veel ervaring met transitiemanagement in relatie tot outsourcing van ICT diensten. We begeleiden complete outsourcingstrajecten, d.w.z. vanaf het moment dat u het voornemen openbaart om te gaan outsourcen tot en met de het moment dat de nazorgperiode voor hulp aan uw nieuwe beheerpartner is afgerond. Daarbij verzorgen wij tevens tussentijdse rapportages, evaluaties en stellen lessons learned reports op.